Organizacje pozarządowe  

 
 

ROK 2016

Ogłoszenie: Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 03.02.2016 r. (treść)
Rozstrzygnięcie: Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 25.03.2016 r. (treść)
Sprawozdanie za 2015 r. (treść)
Konsultacje: Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 10.10.2016 r. (treść) - projekt uchwały (treść)
Informacja (treść)

ROK 2015

Ogłoszenie: Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 20.01.2015 r.  (treść)
Sprostowanie: Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 09.02.2015 r.  (treść)
Rozstrzygnięcie: Zarządzenia Nr 30/2015 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 20.02.2015 r. treść
Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 07.10.2015 r.    treść
projekt uchwały treść
Informacja treść

ROK  2014

Zrządzenie Nr 255/2014 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 01.10.2014 r.    treść
projekt uchwały treść


Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 05.05.2014 r. treść
projekt uchwały treść
 

Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 04.02.2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r.

Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 03.01.2014 r.   w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. 


ROK 2013

Zarządzenie Nr 141/2013 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 15.10.2013 r.   w sprawie: konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
projekt programu na rok 2014   (projekt uchwały)

 

Zarządzenie nr 5/2013 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 7.01.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.

Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 12.02.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r.

ROK 2012

ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego w 2012 r. (58 KB)

wzór oferty (92 KB)

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brzeziny z organizacjami pozarządowymi z 2012 rok.

 

Załączniki

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.pdf

Data: 2017-02-14 14:28:51 Rozmiar: 89.54k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. .pdf

Data: 2017-03-22 15:07:43 Rozmiar: 45.85k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie za 2016.pdf

Data: 2017-04-27 11:54:10 Rozmiar: 51.76k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie z dnia 10.10.2017 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarząowymi oraz innymi podmiotami prowdzącymi działalność pożytku publicznego.pdf

Data: 2017-10-10 14:48:25 Rozmiar: 49.55k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018.pdf

Data: 2017-10-10 14:48:25 Rozmiar: 86.66k Format: .pdf Pobierz

Informacja z przeprowadzonych konsultacji.pdf

Data: 2017-11-06 08:55:05 Rozmiar: 47.05k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkurso ofet na realizację zadań publicznych w 2018 r..pdf

Data: 2018-01-24 11:01:35 Rozmiar: 91.87k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.pdf

Data: 2018-02-28 14:31:21 Rozmiar: 46.64k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie za 2017.pdf

Data: 2018-05-25 13:53:04 Rozmiar: 51.55k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Brzeziny z dnia 10.09.2018 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf

Data: 2018-09-12 11:20:05 Rozmiar: 51.03k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.pdf

Data: 2018-09-12 11:20:05 Rozmiar: 84.56k Format: .pdf Pobierz

Informacja z przeprowadzonych konsultacji.pdf

Data: 2018-10-08 11:22:18 Rozmiar: 46.82k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkurso ofet na realizację zadań publicznych w 2019 r..docx

Data: 2019-01-07 15:41:55 Rozmiar: 31.72k Format: .docx Pobierz

ogloszenie_nabor_komisja_konkursowa_2019.pdf

Data: 2019-01-14 14:20:52 Rozmiar: 49.38k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwaretego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r..pdf

Data: 2019-02-27 14:44:04 Rozmiar: 46.61k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 12552
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2012-01-04 12:05:12
Czas publikacji: 2019-02-27 14:44:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak