Sprawy środowiskowe 

 
 
 

Załączniki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poćwiardówka i Niesułków Kolonia ( postanowienie + decyzja )

Data: 2016-04-28 16:23:29 Rozmiar: 846.81k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa dróg powiatowych wraz działaniami poprawiającymi odwodnienie korpusu drogowego" nr ewid. 56, obręb 29 Witkowice i nr ewid 151, obręb Przanówka

Data: 2016-05-23 10:58:52 Rozmiar: 60.94k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi o wydaniu decyzji orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Brzeziny z dnia 5 maja 2016 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie siłowni wiatrowej w miejscowości Buczek

Data: 2016-06-24 12:08:41 Rozmiar: 585.28k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg powiatowych wraz z działaniami poprawiającymi odwodnienie korpusu drogowego" realizowanego na działkach nr ewid. 55 obręb 29 Witkowice i nr ewid. 151 obrębie Przanówka gmina Brzeziny

Data: 2016-07-07 15:42:42 Rozmiar: 393.4k Format: .pdf Pobierz

Postanowienie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg powiatowych wraz z działaniami poprawiającymi odwodnienie korpusu drogowego" realizowanego na działkach nr ewid. 55 obręb 29 Witkowice i nr ewid. 151 obrębie Przanówka gmina Brzeziny

Data: 2016-07-07 15:42:42 Rozmiar: 260.56k Format: .pdf Pobierz

Postanowienie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 980 kW", lokalizowanego na działkach nr 139 w miejscowości Bielanki, obręb Bielanki gm. Brzeziny

Data: 2016-07-07 15:42:42 Rozmiar: 298.65k Format: .pdf Pobierz

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej MM/SN, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych w miejscowości Marianów Kołacki, gmina Brzeziny

Data: 2016-07-29 12:07:05 Rozmiar: 616.35k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi o wydaniu decyzji orzekającej o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Brzeziny z dnia 20 października 2014 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasków metodą odkrywkową ze złoża "Rozworzyn" działka nr 59 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia

Data: 2016-11-02 15:01:34 Rozmiar: 390.91k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi o wydaniu decyzji orzekającej o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Brzeziny z dnia 31 lipca 2017 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie siłowni wiatrowej w miejscowości Buczek i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia

Data: 2017-10-16 15:44:01 Rozmiar: 650.19k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji orzekającej o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Brzeziny z dnia 8 listopada 2017 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasków metodą odkrywkową ze złoża "Rozworzyn" działka nr 59

Data: 2018-06-22 10:04:51 Rozmiar: 288.86k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 679
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2016-04-28 16:23:29
Czas publikacji: 2018-06-22 10:04:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak