Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w zakresie Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych i Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

 
 

 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 29 listopada 2017 r. mocą Uchwały nr 1622/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

 Dokument obowiązuje od dnia 29 listopada 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z terminami konkursów, alokacją i typami projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT, tj:

 

  • Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT
  • Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT
  • Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT:

-         konkurs na usługi społeczne;

-         konkurs na usługi zdrowotne.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZITw załączniku.

 

Załączniki

Info o planowanych konkursach EFS.docx

Data: 2017-12-29 09:42:20 Rozmiar: 74.21k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 40
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Olkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Olkiewicz
Czas wytworzenia: 2017-12-29 09:42:20
Czas publikacji: 2017-12-29 09:50:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak