WAŻNE! Zmiana terminu rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie dla poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT, poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zdrowotna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT oraz poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT 

 
 
 

Załączniki

Informacja w sprawie zmiany terminu rozpoczęcia naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020(1).doc

Data: 2018-03-01 14:33:41 Rozmiar: 242k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 42
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Olkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Olkiewicz
Czas wytworzenia: 2018-03-01 14:33:41
Czas publikacji: 2018-03-01 14:40:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak