INFORMACJA o ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i SŁOM konkursach  

 
 

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 16 marca 2018 r. ogłosili niżej wymienione konkursy:

  1. Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.1.2 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

  1. Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

  1. Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.2.2 (Usługi społeczne) w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 Ponadto w dniu 19 marca 2018 r.Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 – Poddziałanie IX.2.2 (usługi zdrowotne) w ramachOsi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne", Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT"Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

W związku z powyższym organizowane są spotkania informacyjne, na które serdecznie zapraszamy!

 

Szczegóły dotyczące zakresu konkursów oraz terminy i miejsca spotkań informacyjnych -  w załącznikach do niniejszego komunikatu.

 

Załączniki

Informacja o ogłoszonych konkursach ZIT w ramach działania IX1 VIII3 IX2.doc

Data: 2018-03-26 12:01:56 Rozmiar: 247k Format: .doc Pobierz

Informacja o spotkaniach informacyjnych - konkursy w ramach działania IX1 VIII3 IX2.doc

Data: 2018-03-26 12:01:56 Rozmiar: 243k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 32
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Olkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Olkiewicz
Czas wytworzenia: 2018-03-26 12:01:56
Czas publikacji: 2018-03-26 12:01:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak