Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Eufeminów, gm. Brzeziny 

 
 
 

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Data: 2019-01-25 13:35:08 Rozmiar: 9.37M Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2019-01-25 13:35:08 Rozmiar: 1.82M Format: .pdf Pobierz

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.doc

Data: 2019-01-25 13:35:08 Rozmiar: 164k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 9- Projekt budowlany.pdf

Data: 2019-01-25 13:35:08 Rozmiar: 2.88M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 9- Audyt energetyczny.doc

Data: 2019-01-25 13:35:08 Rozmiar: 525.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 9- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.pdf

Data: 2019-01-25 13:35:08 Rozmiar: 93.78k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 9- Przedmiar robót.pdf

Data: 2019-01-25 13:35:08 Rozmiar: 68.24k Format: .pdf Pobierz

Zmiana SIWZ, zmiana terminu składania ofert.pdf

Data: 2019-02-07 08:54:29 Rozmiar: 228.9k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Data: 2019-02-07 08:54:29 Rozmiar: 14.26k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf

Data: 2019-02-13 09:43:22 Rozmiar: 161.46k Format: .pdf Pobierz

Zmiana SIWZ, zmiana terminu składania ofert II.pdf

Data: 2019-02-13 09:43:22 Rozmiar: 221.14k Format: .pdf Pobierz

Informacja pytaniach i udzielonych odpowiedziach.pdf

Data: 2019-02-19 16:01:48 Rozmiar: 411.4k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2019-02-22 11:08:52 Rozmiar: 197.3k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 437
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Zalewska-Piestrzeniewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Zalewska-Piestrzeniewicz
Czas wytworzenia: 2019-01-25 13:35:08
Czas publikacji: 2019-02-22 11:08:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak