Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Sadowa, gmina Brzeziny 

 
 
 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2019-01-30 10:48:14 Rozmiar: 1.73M Format: .pdf Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Data: 2019-01-30 10:48:14 Rozmiar: 11.4M Format: .pdf Pobierz

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.doc

Data: 2019-01-30 10:48:14 Rozmiar: 176k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 9- Dokumentacja projektowa.pdf

Data: 2019-01-30 10:48:14 Rozmiar: 11.46M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 9- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf

Data: 2019-01-30 10:48:14 Rozmiar: 440.71k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 9- Przedmiar robót.pdf

Data: 2019-01-30 10:48:14 Rozmiar: 462.27k Format: .pdf Pobierz

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach.pdf

Data: 2019-02-05 14:55:55 Rozmiar: 196.29k Format: .pdf Pobierz

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach II.pdf

Data: 2019-02-11 14:53:23 Rozmiar: 209.42k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2019-02-14 12:00:07 Rozmiar: 398k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2019-03-13 15:40:51 Rozmiar: 483.77k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 410
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Zalewska-Piestrzeniewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Zalewska-Piestrzeniewicz
Czas wytworzenia: 2019-01-30 10:48:14
Czas publikacji: 2019-03-13 15:40:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak