uchwała 

 
 


Uchwała Nr III/25/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2006 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

*************************

Uchwała Nr III/26/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2006 r. w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce Dużej.

*************************

Uchwała Nr III/27/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2006 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.04.1997 r. nr XVIII/146/97 w sprawie: ustalenia opłat za wodę pobieraną z wodociągów na terenie Gminy Brzeziny.

*************************

Uchwała Nr III/28/2006 Rady Gminy Brzezin yz dnia 28.12.2006 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr II/23/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 05.12.2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku odśrodków transportu pojazdy służące Ochotniczym Strażom Pożąrnym z terenu Gminy Brzeziny.

*************************

Uchwała Nr III/29/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2006 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brzeziny.

*************************

Uchwała Nr III/30/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2006 r. w sprawie: ustalenia diet dla Radnych Rady Gminy Brzeziny.

*************************

Uchwała Nr III/31/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2006 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny na 2007 r.

*************************

Uchwała Nr III/32/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2006 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury Rady Gminy Brzeziny na 2007 r.

*************************

Uchwała Nr III/33/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2006 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska Rady Gminy Brzeziny na 2007 r.

*************************


Uchwała Nr III/34/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2006 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospoddarczego, Przestrzennego, Usług, Rzemiosła, Gospodarki Finansowej, Samorzadu Terytorialnego, Przestrzegania Parawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Brzeziny na 2007 r.

*************************

 

Liczba odwiedzin : 701
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2007-01-16 08:24:48
Czas publikacji: 2007-01-16 08:24:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak