uchwały 

 
 

Uchwała Nr XXXVI/266/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14.09.2006 r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2006 r.

załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/266/2006
załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/266/2006
załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/266/2006
załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/266/2006
załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVI/266/2006

***************************

Uchwała Nr XXXVI/267/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14.09.2006 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje sie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, odraczania zpłaty oraz rozkładania na raty tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

***************************

Uchwała Nr XXXVI/268/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14.09.2006 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach

***************************

Uhwała nr XXXVI/269/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14.09.2006 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment wsi BIelanki

***************************

Uchwała nr XXXVI/270/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14.09.2006 r. w sprawie: miejscowoego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment wsi Bronowice.

***************************

Uchwała nr XXXVI/271/2006 Rady GminyB rzeziny z dnia 14.09.2006 r. w sprawie: miejscowoego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment wsi Dąbrówka Mała.

***************************

Uchwała nr XXXVI/272/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14.09.2006 r. w sprawie: miejscowoego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment wsi Helenów.

***************************

Uchwała nr XXXVI/273/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14.09.2006 r. w sprawie: miejscowoego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment wsi Jaroszki.

***************************

Uchwała nr XXXVI/274/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14.09.2006 r. w sprawie: miejscowoego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment wsi Jordanów.

***************************

Uchwała nr XXXVI/275/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14.09.2006 r. w sprawie: miejscowoego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment wsi Kędziorki.

***************************

Uchwała nr XXXVI/276/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14.09.2006 r. w sprawie: miejscowoego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment wsi Małczew.

***************************

Uchwała nr XXXVI/277/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14.09.2006 r. w sprawie: miejscowoego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment wsi Przanówka.

***************************

Uchwała nr XXXVI/278/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14.09.2006 r. w sprawie: miejscowoego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment wsi Szymaniszki.

***************************

Uchwała Nr XXXVI/279/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14.09.2006 r. w sprawie: zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2004 - 2006.

***************************

 

Liczba odwiedzin : 781
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2006-10-13 14:58:38
Czas publikacji: 2006-10-13 14:58:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak