uchwły 

 
 

*******************

Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.11.2006 r. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

*******************

Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.11.2006 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny.


załącznik do uchwały I/2/2006


*******************

Uchwała Nr I/3/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.11.2006 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny.

*******************

Uchwała Nr I/4/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.11.2006 r. w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

*******************

Uchwała Nr I/5/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.11.2006 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Brzeziny.


załącznik do uchwały I/5/2006


*******************

Uchwała Nr I/6/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.11.2006 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Brzeziny.

*******************

Uchwała Nr I/7/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.11.2006 r. w sprawie: określenia liczby członków stałych Komisji Rady Gminy Brzeziny.

*******************

Uchwała Nr I/8/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.11.2006 r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny.

*******************

Uchwała Nr I/9/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.11.2006 r. w sprawie: wybory Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny.

*******************

Uchwała Nr I/10/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.11.2006 r. w sprawie: powołania stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego, Usług, Rzemiosła, Gospodarki Finansowej, Samorządu Terytorialnego, Przestrzeganiaa Prawa i Porządku Publicznego.

*******************

Uchwała Nr I/11/2006 Rady Gminy Brzezinyz dnia 25.11.2006 r. w sparwie:powołąnia stałej Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury.

*******************

Uchwała Nr I/12/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.11.2006 r. w sprawie: powołania stałej Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska.

*******************

 

Liczba odwiedzin : 673
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2006-12-07 10:10:06
Czas publikacji: 2006-12-07 10:10:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak