uchwały 

 
 

Uchwała Nr II/14/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 05.12.2006 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

załącznik nr 1 do uchwały II/14/2006
załącznik nr 2 do uchwały II/14/2006
załącznik nr 3 do uchwały II/14/2006
załącznik nr 4 do uchwały II/14/2006
załącznik nr 5 do uchwały II/14/2006
załącznik nr 6 do uchwały II/14/2006
załącznik nr 7 do uchwały II/14/2006

**************************

Uchwała Nr II/15/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 05.12.2006 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

**************************

Uchwała Nr II/16/2006 Rady Gminy Brzezin z dnia 05.12.2006 r. w sprawie: podatku od nieruchomości na 2007 r.

**************************

Uchwała Nr II/17/2006 rady Gminy Brzeziny z dnia 05.12.2006 r. w sprawie: podatku od poiadania psów.

**************************

Uchwała Nr II/18/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 05.12.2006 r. w sprawie: zwolnień od podaku od nieruchomości w 2007 r.

**************************

Uchwała Nr II/19/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 05.12.2006 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

załącznik nr 1 do uhwały II/19/2006
załącznik nr 2 do uchwały II/19/2006

**************************

Uchwała Nr II/20/2006 Rady Gminy Brzeziny z dnia 05.12.2006 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla celów podatku rolnego.

załącznik nr 1 do uchwały II/20/2006
załącznik nr 2 do uchwały II/20/2006

**************************

Uchwała Nr II/21/2006 rady Gminy Brzeziny z dnia 05.12.2006 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla celów podatku leśnego.

załącznik nr 1 do uchwały II/21/2006
załącznik nr 2 do uchwały II/21/2006

**************************

 

Liczba odwiedzin : 751
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2006-12-08 14:47:41
Czas publikacji: 2006-12-08 14:47:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak