Uchwały 

 
 
Uchwała Nr IV/35/2007 z dnia 31.01.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeziny na rok 2007.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 35/IV/2007
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/IV/2007
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 35/IV/2007
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 35/IV/2007
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 35/IV/2007
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 35/IV/2007
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 35/IV/2007
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 35/IV/2007
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 35/IV/2007
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 35/IV/2007
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 35/IV/2007

Część opisowa - sposób planowania dochodów Budżetu Gminy Brzeziny na rok 2007 do Uchwały Nr IV/35/2007 z dnia 31.01.2007 r.
Część opisowa - wydatki Budżetu Gminy Brzeziny na rok 2007 do Uchwały Nr IV/35/2007 z dnia 31.01.2007 r.

**********************

Uchwała Nr IV/36/2007 z dnia 31.01.2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/72/2003 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.08.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego część obrębu wsi Paprotnia.

**********************

Uchwała Nr IV/37/2007 z dnia 31.01.2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment wsi Gałkówek Kolonia
 
 

Liczba odwiedzin : 2566
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2007-07-04 15:17:18
Czas publikacji: 2007-07-04 15:17:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak