Uchwały 

 
 
Uchwała Nr V/38/2007 z dnia 07.03.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2007 r. oraz w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr IV/ 35 /2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 38/V/2007
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 38/V/2007
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 38/V/2007


*******************

Uchwała Nr V/39/2007 z dnia 07.03.2007 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze.

*******************

Uchwała Nr V/40/2007 z dnia 07.03.2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

*******************

Uchwała Nr V/41/2007 z dnia 07.03.2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Brzeziny.

*******************

Uchwała Nr V/42/2007 z dnia 07.03.2007 r. w sprawie ustalenia stawek za używanie przez radnych w podróży służbowej pojazdów nie będących własnością Gminy.

*******************

Uchwała Nr V/43/2007 z dnia 07.03.2007 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów gminy za udział w sesjach Rady Gminy Brzeziny.

*******************

Uchwała Nr V/44/2007 z dnia 07.03.2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007.
 

Liczba odwiedzin : 659
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2007-07-04 15:20:38
Czas publikacji: 2007-07-04 15:20:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak