Uchwały 

 
 
Uchwała Nr VI/45/2007 z dnia 05.04.2007 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Brzeziny na rok 2007

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 45/VI/2007
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/VI/2007
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 45/VI/2007
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 45/VI/2007


********************

Uchwała Nr VI/46/2007 z dnia 05.04.2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z tytułu wykonania budżetu gminy Brzeziny za 2006 r.

********************

Uchwała Nr VI/47/2007 z dnia 05.04.2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzeziny z tytułu wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

********************

Uchwała Nr VI/48/2007 z dnia 05.04.2007 r. w sprawie wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy.

********************

Uchwała Nr VI/49/2007 z dnia 05.04.2007 r. w sprawie powiadomienia sekretarza gminy i skarbnika gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

********************

Uchwała Nr VI/50/2007 z dnia 05.04.2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach.
 

Liczba odwiedzin : 618
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2007-07-04 15:24:07
Czas publikacji: 2007-07-04 15:24:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak