Uchwały 

 
 

Uchwała Nr VIII/55/2007 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie przyjęcia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Brzeziny.

******************

Uchwała Nr VIII/56/2007 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny – fragment wsi Tworzyjanki.

******************

Uchwała Nr VIII/57/2007 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment wsi Adamów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 57/VIII/2007
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 57/VIII/2007
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 57/VIII/2007
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 57/VIII/2007


******************


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/VIII/2007
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 58/VIII/2007
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 58/VIII/2007

*******************

Uchwała Nr VIII/59/2007 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brzeziny nr V /39 /95 dnia 24.02.1995r. zmienionej uchwalą nr XXIII/141/ 2001 dnia 28.06.2001 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

******************

Uchwała Nr VIII/60/2007 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia gruntu na okres dłuższy niż 3 lata.

******************

Uchwała Nr VIII/61/2007 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w przedmiocie zmiany i zniesienia urzędowych nazw miejscowości na terenie Gminy Brzeziny.

******************

Uchwała Nr VIII/62/2007 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Brzeziny.

******************

Uchwała Nr VIII/63/2007 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych kadencji na lata 2008 - 2011.

 

 

Liczba odwiedzin : 918
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2007-07-04 15:26:02
Czas publikacji: 2007-07-04 15:26:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak