Uchwały 

 
 
Uchwała Nr VII/51/2007 z dnia 27.04.2007 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Brzeziny na rok 2007.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 51/VII/2007
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/VII/2007
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 51/VII/2007
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 51/VII/2007

**********************

Uchwała Nr VII/52/2007 z dnia 27.04.2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brzeziny.

**********************

Uchwała Nr VII/53/2007 z dnia 27.04.2007 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Brzeziny pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy.

**********************

Uchwała Nr VII/54/2007 z dnia 27.04.2007 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny do odbioru oświadczeń lustracyjnych złożonych przez Skarbnika Gminy Brzeziny i Sekretarza Gminy Brzeziny i przekazania ich do Instytutu Pamięci Narodowej.
 

Liczba odwiedzin : 757
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2007-07-09 13:39:55
Czas publikacji: 2007-07-09 13:39:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak