uchwały 

 
 

Uchwała Nr XII / 89 / 2007 z dnia 28 listopada 2007 r.w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Brzeziny na rok 2007

załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/89/07

załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/89/07

załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/89/07

załącznik nr 4 do uchwały Nr XII/89/07

******************

Uchwała XII/90/2007 z dnia 28 listopada 2007 r.w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu

******************

Uchwała Nr XII/91/2007 z dnia 28 listopada 2007r.w sprawie: podatku od nieruchomości na 2008 rok

******************

Uchwała Nr XII/92/2007 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w 2008r.

******************

Uchwała Nr XII/93/2007 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu

******************

Uchwała XII/94/2007 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla celów podatku rolnego

******************

Uchwała Nr XII/95/2007 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla celów podatku leśnego

******************

Uchwała Nr XII/96/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008r

******************

Uchwała Nr Xll/97/2007 z dnia 28 listopada 2007 r w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Brzeziny w latach 2007 - 2013

******************

Uchwała Nr XII/ 98 /2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Brzeziny

******************

 Uchwała Nr XII/ 99 / 07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

******************

Uchwała Nr XII/100/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce Dużej

 

Liczba odwiedzin : 590
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2008-08-06 18:55:51
Czas publikacji: 2008-08-06 18:55:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak