Uchwała Nr XIV/107/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r zmiany budżetu oraz... 

 
 

Uchwała Nr XIV/107/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Brzeziny na rok 2007

Załącznik Nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

******************

Uchwała Nr XIV/108/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: wydatków budżetu gminy Brzeziny, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

******************

Uchwała Nr XIV/109/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeziny na rok 2008

Załącznik Nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

******************

Uchwała Nr XIV/110/2007 z dnia 28.12.2007 r w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury Rady Gminy Brzeziny na 2008 rok

******************

Uchwała Nr XIV/111/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa , Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska Rady Gminy Brzeziny na 2008 rok

******************

Uchwała Nr XIV/112/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego, Usług, Rzemiosła, Gospodarki Finansowej , Samorządu Terytorialnego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Brzeziny na 2008 rok

******************

Uchwała Nr XIV/113/2007 z dnia 28.12.2007 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny na 2008 rok

 

Liczba odwiedzin : 747
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2008-08-25 12:35:47
Czas publikacji: 2008-08-25 12:35:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak