Uchwała Nr XIII / 101 / 2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie:... 

 
 

Uchwała Nr XIII / 101 / 2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Brzeziny na rok 2007

załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/101/07

załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/101/07

załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/101/07

******************

Uchwała NR XIII/ 102 /2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie : powiadomienia sekretarza gminy i skarbnika gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

******************

Uchwała Nr XIII/103 /07 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie: odmowy uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Mrogi i Mrożycy”.

******************

Uchwała Nr XIII/104/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Brzeziny o utworzeniu Związku Międzygminnego „Bzura” oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Bzura”

******************

Uchwała Nr XIII/105/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/92/2007 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2008 roku.

******************

Uchwała Nr XIII /106/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie : zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 

 

Liczba odwiedzin : 592
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2008-08-22 21:03:40
Czas publikacji: 2008-08-22 21:03:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak