Uchwała Nr XVII_124_2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie : przyję... 

 
 

Uchwała Nr XVII_124_2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie : przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z tytułu wykonania budżetu gminy Brzeziny za 2007 rok

******************

Uchwała Nr XVII/ 125 /2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzeziny z tytułu wykonania budżetu gminy Brzeziny za 2007 rok.

******************

Uchwała Nr XVII_126_2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Brzeziny na rok 2008

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

******************

Uchwała Nr XVII / 127 / 2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. W sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brzeziny.

******************

Uchwała Nr XVII / 128 / 2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr XV/ 118 /2008 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

******************

Uchwała Nr XVII / 129 /2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie : uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym Przeciwdziałania Przemocy Domowej) oraz Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Narkotykowym dla Gminy Brzeziny na rok 2008.

załącznik - Program profilaktyki

******************

Uchwała Nr XVII/ 130 /2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/40/2007 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

 

Liczba odwiedzin : 557
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2008-08-25 18:09:04
Czas publikacji: 2008-08-25 18:09:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak