Uchwała Nr XVIII / 131 / 2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie: u... 

 
 

Uchwała Nr XVIII / 131 / 2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie: udziału Gminy Brzeziny w realizacji projektu „ Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"

*****************

Uchwała Nr XVIII/132/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Brzeziny na rok 2008

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

*****************

Uchwała Nr XVIII / 133 /2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie: środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Załącznik - wniosek o przyznanie zasiłku pienięznego w ramach pomocy zdrowotnej

*****************

Uchwała Nr XVIII / 134 / 2008 z dnia 5 czerwca 2008 r.w sprawie: przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach na zakup samochodu oznakowanego – radiowozu.

 

Liczba odwiedzin : 588
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2008-08-25 20:02:24
Czas publikacji: 2008-08-25 20:02:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak