Uchwała Nr XX / 142 / 2008 z dnia 23 września 2008r. w sprawie: zmiany... 

 
 

Uchwała Nr XX / 142 / 2008 z dnia 23 września 2008r. w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Brzeziny na rok 2008

******************

Uchwała Nr XX/143/2008 z dnia 23 września 2008r. w sprawie:określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych stanowiących dochody Gminy Brzeziny lub jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

******************

Uchwała Nr XX/144/2008 z dnia 23 września 2008r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na rok 2009

******************

Uchwała Nr XX/145/2008r z dnia 23 września 2008r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie ograniczenia działalności poprzez wyłączenie ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach i likwidację Oddziału Kardiologicznego

 

Liczba odwiedzin : 801
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2008-11-17 10:45:56
Czas publikacji: 2008-11-17 10:45:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak