uchwały 

 
 

Uchwała Nr XIX/135/2008 z dnia 25 lipca 2008 r.w sprawie: zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Brzeziny na rok 2008

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

******************

UCHWAŁA NR XIX/136/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie określenia środków z budżetu Gminy Brzeziny planowanych na realizację programów operacyjnych

******************

Uchwała Nr XIX/137/08 z dnia 25 lipca 2008 roku. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu na zakup samochodu operacyjnego.

******************

Uchwała Nr XIX/ 138 /2008 z dnia 25.07.2008 r. w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brzeziny

******************

Uchwała Nr XIX/ 139/ 2008 z dnia 25.07.2008 r. w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeziny

******************

Uchwała Nr XIX/140/2008 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVIII/133/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

******************

Uchwała Nr XIX/141 /2008 z dnia 25.07.2008 r. w sprawie: środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

 

Liczba odwiedzin : 811
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2008-08-06 19:28:22
Czas publikacji: 2008-08-06 19:28:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak