Uchwała Nr XXII/150/2008 z dnia 21.11.2008 r. w sprawie współpracy Gmi... 

 
 

Uchwała Nr XXII/150/2008 z dnia 21.11.2008 r. w sprawie współpracy Gminy Brzeziny i Gminy Andrespol w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

**************

Uchwała Nr XXII/152/2008 z dnia 21.11.2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

**************

Uchwała Nr XXII/153/2008 z dnia 21.11.2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2009 rok

**************

Uchwała Nr XXII/154/2008 z dnia 21.11.2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

**************

Uchwała Nr XXII/155/2008 z dnia 21.11.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

**************

Uchwała Nr XXII/158/2008 z dnia 21.11.2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Brzeziny na lata 2007-2013

 

załącznik uchwały - Plan Rozwoju Lokalnego 2007-2013

**************

Uchwała Nr XXII/159/2008 z dnia 21.11.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka Duża na lata 2008-2015

***************

Uchwała Nr XXII/160/2008 z dnia 21.11.2008 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Związku Międzygminnego ,,Bzura”

***************

Uchwała Nr XXII/161/2008 dnia 21.11.2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Brzeziny do Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej MROGA

***************

Uchwała Nr XXII/162/2008 z dnia 21.11.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009

**************

Uchwała Nr XXII/163/2008 z dnia 21.11.2008 r. w sprawie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy Brzeziny

**************

Uchwała Nr XXII/164/2008 z dnia 21.11.2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Liczba odwiedzin : 892
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2008-12-19 10:36:50
Czas publikacji: 2008-12-19 10:36:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak