Uchwała Nr XXIII/ 167 /2008 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.12.2008 r. w... 

 
 

Uchwała Nr XXIII/ 167 /2008 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.12.2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli

*****************

Uchwała Nr XXIII/ 168 /2008 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.12.2008 r.w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych we wsi Tworzyjanki

*****************

Uchwała Nr XXIII/ 169 /2008 z dnia 31.12.2008 r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Prawa i Porządku na 2009 rok

*****************

Uchwała Nr XXIII/ 170 /2008 z dnia 31.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury Rady Gminy Brzeziny na 2009 rok

*****************

Uchwała Nr XXIII/ 171 /2008 z dnia 31.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnej na 2009 r.

******************

Uchwała Nr XXIII/ 172 /2008 z dnia 31.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny na 2009 rok

 

 

Liczba odwiedzin : 770
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2009-02-19 10:03:09
Czas publikacji: 2009-02-19 10:03:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak