Uchwała Nr XXIV/ 173 /2009 z dnia 21.01.2009 r. w sprawie uchwaleni... 

 
 

 

Uchwała Nr XXIV/ 173 /2009 z dnia 21.01.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brzeziny na 2009 rok

zał. 1- dochody    zał. 2 - wydatki

zał. 3 - kredyty i pożyczki       zał. 4 - rezerwy

zał. 5 - dochody-zad.zlecone   zał. 6 - wydatki - zad.zlecone

zał. 7 - plan nakładów na inwestycje   zał. 8 - dotacje na inst.kultury

zał. 9 - dotacje celowe   zał. 10 - GFOŚr

zał. 11 - dochody z zad.zleconych   zał. 12 - dług publiczny

zał. 13 - WPI 2009-2011

**************

Uchwała Nr XXIV/ 174 /2009 z dnia 21.01.2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bogdanka

**************

Uchwała Nr XXIV/ 175 /2009 z dnia 21.01.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzezińskiego

**************

Uchwała Nr XXIV/ 176 /2009 z dnia 21.01.2009 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach -sprawy alimentacyjne

 

Liczba odwiedzin : 775
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2009-02-19 12:10:24
Czas publikacji: 2009-02-19 12:10:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak