sesja XXVII - 28.04.2009 r. 

 
 

Uchwała Nr XXVII/191/2009 z dnia 28.04.2009 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z tytułu wykonania budżetu gminy Brzeziny za 2008 rok

*****

Uchwała Nr XXVII/192/2009 z dnia 28.04.2009 r.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzeziny z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok

*****

UCHWAŁA Nr XXVII/ 193/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r.w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

*****

UCHWAŁA Nr XXVII/194/2009 z dnia 28.04.2009 r.w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Wiejskich Województwa Łódzkiego

*****

UCHWAŁA Nr XXVII /195/2009 z dnia 28.04.2009 r.w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Gminy Brzeziny

*****

UCHWAŁA Nr XXVII /196/2009 z dnia 28.04.2009 r.w sprawie ustalenia diet dla sołtysów gminy Brzeziny

*****
Uchwała Nr XXVII/197/2009 z dnia 28.04.2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny – fragment wsi Jordanów

*****

Uchwała Nr XXVII/198/2009 z dnia 28.04.2009 r.w sprawie: przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny

*****

Uchwała Nr XXVII/199/2009 z dnia 28.04.2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej jednostki kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce Dużej

*****

UCHWAŁA Nr XXVII/200/2009 z dnia 28.04.2009 r.w sprawie współdziałania z Gminą – Miasto Brzeziny w zakresie wychowania przedszkolnego

*****

UCHWAŁA Nr XXVII/201/2009 z dnia 28.04.2009 r. zmieniająca Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Brzeziny

 

Liczba odwiedzin : 590
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2009-09-21 13:59:44
Czas publikacji: 2009-09-21 13:59:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak