sesja XXXI - 4.09.2009r. 

 

 

UCHWAŁA Nr XXXI/221/2009 z dnia 04.09.2009 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

*****

UCHWAŁA NR XXXI/222/2009 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowościach: Jaroszki i Buczek, gmina Brzeziny

*****

UCHWAŁA NR XXXI/223/2009 z dniu 04.09.2009 roku w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

*****

Uchwała Nr XXXI /224/2009 z dnia 04.09.2009 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

 


Liczba odwiedzin : 614
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2009-09-24 09:58:34
Czas publikacji: 2009-09-24 09:58:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak