sesja XXXIII - 27.10.2009 r. 

 
 

Uchwała Nr XXXIII/233/2009 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 października 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok

*****

Uchwała Nr XXXIII/234/2009 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.10.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr XXV/180/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzeziny na rok 2009

*****

UCHWAŁA Nr XXXIII/235/2009 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.10. 2009 r. w sprawie współdziałania z Miastem Łódź w zakresie wychowania przedszkolnego

*****

UCHWAŁA Nr XXXIII/236/2009 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów położonych w Bielankach z dotychczasowym dzierżawcą

*****

UCHWAŁA Nr XXXIII/237/2009 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 27 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Poćwiardówka

 

Liczba odwiedzin : 435
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2009-12-29 14:47:59
Czas publikacji: 2009-12-29 14:47:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak