sesja XXXIV - 30.11.2009 r. 

 
 

UCHWAŁA NR XXXIV/239/09 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych placówek oświatowych nie prowadzonych przez Gminę Brzeziny

*****

Uchwała Nr XXXIV/240/2009 rady Gminy Brzeziny z dnia 30.11.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (68 KB)

Załacznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/240/2009 (35 KB)
załacznik nr 2 do uchwaly XXXIV/240/2009 (43 KB)
załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/240/2009 (32 KB)
załącznik nr 4 do uchwały XXXIV/240/2009 (36 KB)
załącznik nr 5 do uchwały XXXIV/240/2009 (32 KB)
załącznik nr 6 do uchwały XXXIV/240/2009 (38 KB)
załąćznik nr 7 do uchwały XXXIV/240/2009 (34 KB)

*****

UCHWAŁA Nr XXXIV/241/2009 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 30.11.2009 r. zmieniająca Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Brzeziny

*****

UCHWAŁA Nr XXXIV/243/2009 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.11.2009 r. w sprawie współdziałania z Gminą – Miasto Stryków, Miastem Łódź oraz Gminą Nowosolna w zakresie wychowania przedszkolnego

*****

Uchwała Nr XXXIV/244/2009 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 listopada 2009 r.w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

*****

UCHWAŁA Nr XXXIV/245/2009 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 30 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Poćwiardówka

*****

UCHWAŁA Nr XXXIV/246/2009 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 

Liczba odwiedzin : 864
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2009-12-29 15:38:55
Czas publikacji: 2009-12-29 15:38:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak