oświadczenia majątkowe za 2008 r. 

 

 

Wójt Gminy - Zbigniew Sokołowski - (oświadczenie) / (korekta)

Z-ca Wójta - Barbara Hojnacka

Skarbnik Gminy - Jolanta Binio

Sekretarz Gminy - Radzisław Kamiński

Kierownik RIiRG - Aleksandra Frydrych

Podinspektor - Monika Dziedziczak

 


Liczba odwiedzin : 746
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2010-01-05 15:07:42
Czas publikacji: 2010-01-05 15:07:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak