oświadczenia majątkowe za 2009 r. 

 

 

Wójt Gminy Brzeziny - Zbigniew Sokołowski

Z-ca Wójta Gminy - Barbara Hojnacka

Skarbnik Gminy - Jolanta Binio   * - korekta oświadczenia (179 KB)

Sekretarz Gminy - Radzisław Kamiński   * - korekta oświadczenia (434 KB)

Kierownik RIiRG - Aleksandra Frydrych

Podinspektor - Monika Dziedziczak

 


Liczba odwiedzin : 726
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2010-05-26 10:48:53
Czas publikacji: 2010-05-26 10:48:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak