Sesja XXXIX - 27.04.2010 r. 

 
 

UCHWAŁA NR XXXIX/267/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany podziału gminy Brzeziny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz wyznaczenia siedziby gminnej komisji wyborczej (69 KB)

*****

UCHWAŁA NR XXXIX/268/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Brzeziny stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (69 KB)

*****

UCHWAŁA Nr XXXIX/269/2010 z dnia 27.04.2010 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu lokalizacji na terenie Gminy Brzeziny przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości (25 KB)

*****

UCHWAŁA Nr XXXIX/270/2010 z dnia 27.04.2010 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamierzeń PGE Elektrowni Bełchatów S.A. dotyczących przesyłu przez teren Gminy Brzeziny skroplonego dwutlenku węgla (25 KB)

*****

Uchwała Nr XXXIX/271/2010 z dnia 27.04.2010 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach (23 KB)

 

Liczba odwiedzin : 383
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2010-10-06 11:15:48
Czas publikacji: 2010-10-06 11:15:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak