Sesja XLI - 30.07.2010 r. 

 
 

UCHWAŁA NR XLI/277/2010 z dnia 30.07.2010 roku w sprawie realizacji wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 projektu pt.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” umieszczonego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO Województwa Łódzkiego z numerem IP (44 KB)

*****

UCHWAŁA Nr XLI/ 280 /10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brzeziny i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg (53 KB)

*****

Uchwała Nr XLI/284/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brzeziny do realizacji projektu pt. ,, Aktywacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Brzeziny współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013 ,, Priorytet VII , Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (24 KB)

 

Liczba odwiedzin : 406
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2010-10-06 11:38:31
Czas publikacji: 2010-10-06 11:38:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak