uchwały VI sesji 

 
 

 

Uchwała Nr VI/29/2011 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2011-2013 (25 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchały Nr VI/29/2011 z dnia 18 marca 2011 r. (40 KB)

Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Brzeziny z dnia 18 marca 2011 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2011 r. (24 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/2011 z dnia 18 marca 2011 r. (22 KB)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/30/2011 z dnia 18 marca 2011 r. (151 KB)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/30/2011 z dnia 18 marca 2011 r. (107 KB)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/30/2011 z dnia 18 marca 2011 r. (29 KB)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/30/2011 z dnia 18 marca 2011 r. (34 KB)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/30/2011 z dnia 18 marca 2011 r. (45 KB)

Uchawła Nr VI/31/2011 z dnia 18.03.2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeziny na rok 2011. (57 KB)

Uchwała Nr VI/32/2011 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeziny na rok 2011 (34 KB)

Uchwała Nr VI/33/2011 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za wodę i ścieki na terenie Gminy Brzeziny (24 KB)

 

Liczba odwiedzin : 422
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Marlena Kuchta
Osoba odpowiedzialna za informację : Marlena Kuchta
Czas wytworzenia: 2011-04-08 10:19:00
Czas publikacji: 2011-04-08 10:19:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak