uchwały 

 
 

Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.08.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment wsi Jordanów - część działki o nr ewid. 143/3. (4041 KB)Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.08.2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia z gminami ościnnymi w zakresie komunikacji mędzygminnej. (23 KB)

Uchwała Nr IX/49/2011 Rady Gminy Brzeziny z ddnia 31.08.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej połoznonej w miejscowości Adamów. (26 KB)

Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.08.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Poćwiardówka (25 KB)

Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.08.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Poćwiardówka (25 KB)

Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.08.2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta (36 KB)

Uchwała Nr IX/54/2011 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.08.2011 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika (25 KB)

Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.08.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment wsi Jordanów - część działki o nr ewid. 143/3. (4041 KB)

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 355
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2011-09-29 09:51:17
Czas publikacji: 2011-09-29 09:51:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak