uchwały 

 
 

Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy Brzeziny w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment wsi Zalesie - część działek o nr ewid. 331/2 (35 KB)

Uchwała Nr X/59/2011 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.10.2011 r. w sprawie przystapnienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment wsi Zalesie - część działek o nr ewid. 252/27. (35 KB)

Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.10.2011 r. w sprawie wyboru ławników do sądu na kadencje 2012-2015. (25 KB)

Uchwała Nr X/61/2011 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.10.2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. (31 KB)

Uchwała Nr X/62/2011 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.10.2011 r. w sprawie przyjęcia samochodu pożarniczego marki Star 266 z OSP Helenów w formie darowizny. (31 KB)

 

Liczba odwiedzin : 658
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2011-11-08 09:37:18
Czas publikacji: 2011-11-08 09:37:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak