uchwała 

 
 

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.11.2011 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. (32 KB)

Uchwała Nr XII/67/2011 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.11.2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. (1328 KB)

Uchwała Nr XII/68/2011 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.11.2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla celów podatku leśnego. (502 KB)

Uchwała Nr XII/69/2011 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatku rolnego. (518 KB)

Uchwała Nr XII/70/2011 rady Gminy Bzreziny z dnia 29.11.2011 r. w sprawie: podatku od nieruchomości na rok 2012. (492 KB)

Uchwła Nr XII/71/2011 rady Gminy Brzeziny z dnia 29.11.2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej w miejscowości Dąbrówka Duża. (32 KB)

 

Liczba odwiedzin : 444
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2011-12-29 11:00:29
Czas publikacji: 2011-12-29 11:00:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak