uchwały 30.04.2013 r. 

 
 

Uchwała Nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.04.2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na tala 2013-2018.


Uchwała Nr XXIX/211/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.04.2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2013 rok.


Uchwała Nr XXIX/212/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.04.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów położonych w Jaroszkach z dotychczasowym dzierżawcą
 

Uchwała Nr XXIX/213/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.04.2013 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt


Uchwała NrXXIX//214/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.04.2013 r.
w sprawie  oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Brzeziny za rok 2012

 

Liczba odwiedzin : 411
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2013-05-08 11:08:42
Czas publikacji: 2013-05-08 11:08:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak