XXIV Sesja Rady Gminy Brzeziny 

 
 

Uchwała nr XXIV-172-2012 - w spr.rozpatrzenia wniosku sołectwa Adamów dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2013 r.

Uchwała nr XXIV-173-2012 - w spr.rozpatrzenia wniosku sołectwa Grzmiąca dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2013 r.

Uchwała Nr XXIV/174/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny wraz z prognozą długu i spłata zobowiązań na lata 2013-2018.

Uchwała nr XXIV-175-2012 - w spr. uchwalenia budżetu Gminy Brzeziny na 2013 rok

Uchwała nr XXIV-176-2012 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brzeziny

Uchwała nr XXIV-177-2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/141/2008 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

Uchwała nr XXIV-178-2012 w sprawie przejęcia pojazdu porzuconego na własność Gminy Brzeziny z mocy ustawy

 

Liczba odwiedzin : 358
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2013-02-19 15:39:53
Czas publikacji: 2013-02-19 15:39:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak