XXII Sesja Rady Gminy Brzeziny 

 
 

uchwała XXII-147-2012 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

uchwała XXII-148-2012 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXII/149/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.10.2012 r. w sprawie podziału Gminy Brzeziny na okręgi wyborcze

Uchwała NR XXII/150/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.10.2012r.  w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego \"Bzura\" z siedzibą w Łowiczu

Uchwała Nr XXII/151/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.10.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów położonych w Jaroszkach z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała Nr XXII/152/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.10.2012 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów położonych w Dąbrówce Dużej z dotychczasowym dzierżawcą.

Uchwała Nr XXII/153/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.10.2012 r.  w sprawieuchylenia Uchwały Nr XIX/132/2012 z 27.07.2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz Uchwały Nr XX/136/2012 z 29.08.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały NrXIX/132/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.07.2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

uchwała XXII-154-2012 - w sprawie wymagań w zakresie ochr. przed bezdomnymi zwierzętami, prow. schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy

Uchwała Nr XXII/155/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.10.2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

uchwała XXII-156-2012 - w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

Liczba odwiedzin : 385
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2012-10-31 15:59:23
Czas publikacji: 2012-10-31 15:59:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak