XIX Sesja rady Gminy Brzeziny z dnia 27.07.2012 r. 

 

 

Uchwała Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.07.2012 r.  w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy.

Uchwała Nr XIX/132/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.07.2012 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Uchwała Nr XIX/133/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.07.2012 r.   w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr XVIII/125/2012 z 25.06.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów położonych w Poćwiardówce z dotychczasowym dzierżawcą.

 


Liczba odwiedzin : 340
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2012-08-08 11:25:10
Czas publikacji: 2012-08-08 11:25:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak