uchwały - 31.01.2012 r. 

 
 

Uchwała Nr XIV/81/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.01.2012 r. w sprawie zgodności rozwiązań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment wsi małczew z ustaleniami przyjetymi w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny". (65 KB)

Uchwała Nr XIV/82/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.01.2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment wsi Małczew. (2141 KB)

Uchwała Nr XIV/83/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.01.2012 r. w sprawie zgodności rozwiązań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny - fragment wsi Gałkówek Kolonia - część działaek o nr weid, 142 i 143 z ustaleniami przyjetymi w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny". (66 KB)

Uchwała Nr XIV/84/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.01.2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny - fragment wsi Gałkówek Kolonia - część działek o nr ewid. 142 i 143. (1860 KB)

Uchwała Nr XIV/86/2012 rady Gminy Brzeziny z dnia 31.01.2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny na 2012 rok. (45 KB)

załacznik do uchwały nr XIV/86/2012 (24 KB)

Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.01.202 r. w sprawie zatweirdzenia planu pracy Komisji Rozwoku Gospodarczego, Przestrzennego, Usług, rzemiosła, Gospodarki Finansowej, Samorządu Terytorialnego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego rady Gminy Brzeziny na 2012 r. (29 KB)

Uchwała Nr XIV/88/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.01.2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska Rady Gminy Brzeziny na 2012 r. (46 KB)

Uchwała Nr XIV/89/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.01.2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury rady Gminy Brzeziny na 2012 rok. (50 KB)

 

Liczba odwiedzin : 484
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2012-02-15 15:12:58
Czas publikacji: 2012-02-15 15:12:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak