uchwały 27.02.2013 r. 

 
 

 

Uchwała Nr XXVI/191/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.02.2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeziny na 2013.

Uchwała Nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.02.2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeziny na 2013 r..

Uchwała Nr XXVI/193/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.02.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Dąbrówka Duża Gmina Brzeziny.

Uchwała Nr XXVI/194/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego, Usług, rzemiosła, Gospodarki finansowej, Samorządu Terytorialnego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Brzeziny na 2013 rok.

Uchwała Nr XXVI/195/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury rady Gminy Brzeziny na 2013 rok.

Uchwała Nr XXVI/196/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska Rady Gminy Brzeziny na 2013 rok.

Uchwała Nr XXVI/197/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej rady Gminy Brzeziny na 2013 rok.

 

Liczba odwiedzin : 1784
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2013-03-06 09:55:12
Czas publikacji: 2013-03-06 09:55:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak