uchwały 27.03.2013 r. 

 
 


Uchwała Nr XXVII/201/2013 Rady Gminy Gminy Brzeziny z dnia 27.03.2013 r.  w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 rok

Uchwała Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Gminy Brzeziny z dnia 27.03.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów położonych w Przecławiu z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała Nr XXVII/203/2013 Rady Gminy Gminy Brzeziny z dnia 27.03.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia

Uchwała Nr XXVII/205/2013 Rady Gminy Gminy Brzeziny z dnia 27.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego dla Gminy Brzeziny na lata 2007-2013

 

Liczba odwiedzin : 341
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2013-04-04 12:10:18
Czas publikacji: 2013-04-04 12:10:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak