uchwały 

 

 

 

Uchwała Nr XXX/217/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23.05.2013 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży środka trwałego - autobusu szkolnego marki Jelcz L090M zaewidencjonowanego do Ewidencji Środków Trwałych Urzędu Gminy Brzeziny.

Uchwała Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23.05.2013 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLV/313/2010 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 


Liczba odwiedzin : 252
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2013-08-01 13:43:57
Czas publikacji: 2013-08-01 13:43:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak