uchwały 25.07.2013 

 

 

Uchwała Nr XXXII/228/2013 z dnia 25.07.2013 r.  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na „likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brzeziny” oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

 

Uchwała Nr XXXII/229/2013 z dnia 25.07.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 


Liczba odwiedzin : 278
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2013-10-02 13:26:13
Czas publikacji: 2013-10-02 13:26:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak