uchwały z 17.09.2013 r. 

 
 

 

Uchwała Nr XXXIII/230/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na łata 2013 -2018


Uchwała Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2013 rok.
 

Uchwała Nr XXXIII/232/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 września 2013 r.  w sprawie współpracy Gminy Brzeziny jako partnera z Powiatem Brzezińskim w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn." Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2912 E na odcinku Adamów -Jordanów wraz ze skrzyżowaniem z drogi} powiatową Nr 2913 E w miejscowości Jordanów" w 2014 roku w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność -Rozwój".
 

Uchwała Nr XXXIII/233/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu na realizacje zadania publicznego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2912 E na odcinku Adamów - Jordanów wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 2913 E w miejscowości Jordanów" w ramach Wieloletniego Programu


Uchwała Nr XXXIII/234/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: podatku od nieruchomości na 2014 rok


Uchwała Nr XXXIII/235/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 września 2013 r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Uchwała Nr XXXIII/236/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli Gminy Brzeziny


Uchwała Nr XXXIII/237/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów.


Uchwała Nr XXXIII/238/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 września 2013 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach


Uchwała Nr XXXIII/240/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeziny na rok 2013

 

Liczba odwiedzin : 359
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Swaczyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Swaczyna
Czas wytworzenia: 2013-11-13 11:27:01
Czas publikacji: 2013-11-13 11:27:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak