Uchwała Nr XXXIV/244/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 października ... 

 
 

Uchwała Nr XXXIV/244/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 października  2013 r . w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej

 

Uchwała Nr XXXIV/245/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 października  2013 r . w sprawie obniżenia ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

Uchwała Nr XXXIV/246/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 października  2013 r . w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 

 

Liczba odwiedzin : 281
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2014-03-19 15:24:45
Czas publikacji: 2014-03-19 15:24:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak