Uchwała Nr XXXVI/252/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 18 grudnia 2013 r... 

 

 

Uchwała Nr XXXVI/252/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań n a lata 2014-2019

 

Uchwała Nr XXXVI/253/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok

 

Uchwała Nr XXXVI/254/2013 Rady Gminy Brzeziny z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

 

 


Liczba odwiedzin : 294
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Radzisław Kamiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Radzisław Kamiński
Czas wytworzenia: 2014-03-19 15:48:11
Czas publikacji: 2014-03-19 15:48:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak